sk


Zachęcamy do przekazania na cele organizacyjne naszego koła 1% podatku.

Nasz nr KRS to 0000754061. Zebrane fundusze umożliwią m.in. organizację I Andrychowskiego Zlotu Rodzin na Groń św. Jana Pawła II (podczas długiego majowego weekendu) oraz I Biegu Andrychowian na Jedną Milę (podczas jednego z wrześniowych weekendów).

Miło nam poinformować, że działanością naszego gniazda interesują się lokalne media - infokropka o "Sokole"

Druh dr hab. Andrzej Nowakowski, inicjator powstania naszego Gniazda, w dniu 29 grudnia 2020 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Stryszów.

Za portalem wsokole.pl przytaczamy notkę biograficzną o druhu Andrzeju Nowakowskim.

"Rada Gminy przyznała mu tytuł za trwającą ponad ćwierć wieku ustawiczną działalność na rzecz mieszkańców tej gminy, polegającą na badaniu przeszłości wchodzących w jej skład miejscowości, popularyzowanie wiedzy historycznej, w tym o „Sokole” oraz organizowanie zawodów sprawnościowych dla uczniów miejscowych szkół, w oparciu o wzorce sokole. W 2017 r. podczas gali z okazji jubileuszu 150-lecia Sokolstwa Polskiego druh Andrzej Nowakowski otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2012 r. Krzyż Wolności i Solidarności. Natomiast w 2017 r. z okazji jubileuszu 400-lecia pierwszej lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej otrzymał również tytuł Zasłużony dla Kalwarii Zebrzydowskiej w 400-leciu.

Ostatnio, 21 stycznia 2021 r. burmistrz rodzinnych jego Wadowic wręczył mu medal pamiątkowy z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II z numerem 21 za zasługi w przekazaniu do użytku Domu-Muzeum Ojca Świętego w Wadowicach.

Ponadto pod koniec 2019 r. Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał mu status działacza opozycji antykomunistycznej, represjonowanego przez władze. Należy też dodać, że w latach 1980-1981 druh Andrzej Nowakowski był jednym z inicjatorów założenia NSZZ „Solidarność” w Wadowicach, a następnie jej przewodniczącym. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany i praktycznie przez kilka lat z przyczyn politycznych pozostawał bez pracy.

Od 1996 r. do dziś czynnie działa w ruchu sokolskim. W tym roku mija więc 25-lecie pracy sokolej. Z tej okazji serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych udanych inicjatyw! "