sk


Początek działalności gniazda andrychowskiego ,,Sokoła” sięga 1903 r. Andrychowski „Sokół” po wznowieniu działalności istnieje niespełna półtora roku. Liczy obecnie 13 członków, głównie nauczycieli miejscowych szkół. Kontynuuje on chlubne tradycje andrychowskich sokołów z lat 1903-1939.

Uroczystość w Zakopanem z udziałem delegacji andrychowskiego „Sokoła” (23 XI 2019 r.)

W początkowym okresie działalność Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół” w Andrychowie skierowana była na rozwój organizacyjny gniazda, związany z tworzeniem podstawowych struktur sokolich. Potem wytyczono podstawowe kierunki i formy działalności TG ,,Sokół”, do których należały: uprawianie gimnastyki i innych rodzajów sportu (kolarstwo, strzelectwo); uprawianie turystyki krajoznawczej (oddział wycieczkowy); rozwijanie działalności kulturalno-oświatowej (oddział biblioteki, chóru, teatru amatorskiego); organizacja i udział w obchodach rocznic narodowych; kształcenie kadry nauczycielskiej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach; organizowanie i prowadzenie systematycznego wychowania fizycznego dzieci i młodzieży ze szkół ludowych (męskiej i żeńskiej); udział w zlotach sokolich.

Po II wojnie światowej gniazdo „Sokoła” w Andrychowie przestało istnieć Dlatego nie zostało ono zdelegalizowane. Również w okresach największych kryzysów politycznych PRL (lata 1956/57 i 1980/81) nie odnotowano prób jego reaktywacji. Po przemianach ustrojowych w Polsce na ten moment trzeba było czekać blisko 30 lat.

Spotkanie opłatkowe andrychowskich „sokołów” (19 XII 2019 r.)

28 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Andrychowie odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Inicjatorką spotkania była dyrektor placówki mgr Grażyna Gwoździewicz, zaś jego celem powrót do idei krzewienia kultury fizycznej przez TG „Sokół”, które niegdyś było wzorem działalności wśród ludności lokalnej. Gościem specjalnym była wieloletni propagator idei stowarzyszenia profesor Andrzej Nowakowski.

Uroczystość w Zakopanem z udziałem delegacji andrychowskiego „Sokoła” (23 XI 2019 r.)

Niezwłocznie po uzyskaniu rejestracji sądowej i osobowości prawnej, co nastąpiło pod koniec października 2018 r. andrychowskie Towarzystwo przystąpiło do statutowej działalności. Z okazji Wielkanocy w zajeździe „Złota Rybka” 24 kwietnia 2019 r. spotkali się członkowie nowo powstałego Towarzystwa oraz zaproszeni goście. Swoim przybyciem uroczystość uświetnili: prof. Andrzej Nowakowski oraz Rafał Stuglik – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. 27 kwietnia 2019 r. do Warszawy udała się wiceprezes Danuta Stysło, aby reprezentować oddział andrychowskiego „Sokoła” w zlocie z okazji 100. rocznicy powstania Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.

7 czerwca 2019 r. podczas jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, na której widnieje informacja o historii szkoły oraz o reaktywowaniu w niej gniazda „Sokoła”.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej „Sokoła” w Andrychowie (7 VI 2019 r.)

Na uroczystość 125-lecia istnienia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Zakopanem 23 listopada 2019 r. udały się druhny: prezes Grażyna Gwoździewicz oraz Magdalena Bałys i Anna Polak. Uczestniczyły we Mszy św., odsłonięciu pomnika Franciszka Marduły, długoletniego prezesa zakopiańskiego gniazda oraz uroczystej gali. Zostały serdecznie przyjęte, nawiązały nowe znajomości oraz pozyskały druhny i druhów chętnych do współpracy z andrychowskim „Sokołem”. 19 grudnia 2019 r. w czwartkowy wieczór w zajeździe „Złota Rybka” w Inwałdzie koło Andrychowa odbyło się spotkanie wigilijne członków andrychowskiego TG „Sokół”. Był to piękny czas składania życzeń i dzielenia się opłatkiem. Andrychowski „Sokół” po wznowieniu działalności istnieje niespełna półtora roku, licząc obecnie 13 członków, głównie nauczycieli miejscowych szkół. Kontynuuje on chlubne tradycje andrychowskich „sokołów” z lat 1903-1939. Ma nadzieję w większym niż dotychczas stopniu oddziaływać na miejscowe społeczeństwo, a zwłaszcza na młodzież, licząc na dobrą współpracę z samorządem powiatowym w Wadowicach.